นัก วิชาการสิ่งแวดล้อม ชี้ รัฐฯลดใช้ถุงพลาสติก แต่อนุมัตินำเข้าขยะพลาสติก จาก ตปท

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากกรณีเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากสร้างสรสันดีๆมากมายในบ้านเรา และเมื่อวันที่ 2 มกราคม นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ข้อความ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีห้างสรรพสินค้างดใช้ถุงพลาสติก ระบุว่า นโยบายที่ขั ด แ ย้ งในเรื่องพลาสติก

1 ภาคเอกชนภาคีเครือข่าย 43 แห่งให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยความสมัครใจงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป คาดว่าจะลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) ลงได้ 7 จุด 8แสนต่อปีจากปริมาณถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นประมาณ 2 ตันต่อปี

2 แต่หากจะให้การลดถุงพลาสติกเกิดผลที่กว้างมากขึ้นแบบในประเทศพัฒนาแล้วก็ต้องออกกฏหมายเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกหรือเก็บเงินค่าถุงพลาสติกในทุกร้านค้าทั่วประเทศโดยอาจเป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติหรือเป็นถุงพลาสติกมีความหนาใช้ได้หลายครั้ง การคิดเงินค่าถุงพลาสติกเพียงเล็กน้อยจะเปลี่ยนพฤติกรรมและลดปริมาณการใช้ถุงได้จำนวนมาก เพราะผู้ซื้อสินค้าที่เคยได้รับถุงฟรีๆ หากไม่ต้องการจ่ายเงินค่าถุงก็ต้องนำถุงเก่ามาใช้ซ้ำหรือเตรียมถุงผ้าสำหรับใส่สินค้ามาด้วย

3 ปี 2561-2562 ประเทศไทยนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมากถึง 481 381 ตันสูงเป็นอันดับ3ในอาเซียน (กรีนพีช) และกำหนดให้มีปริมาณนำเข้าในปีต่อไปปีละ 70 000 ตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูก ถ้าใครซื้อของใช้พลาสติกตามร้าน 20 บาท ทั้งหมดจะมาจากพลาสติกรีไซเคิล แต่ที่ยิ่งกว่านั้นปัจจุบันสินค้าพลาสติกคุณภาพต่ำราคาถูกถูกนำเข้าจากประเทศจีนเป็นจำนวนมากนำมาขายและกลายมาเป็นขยะท่วมประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้ คำถามว่าทำไมไม่ใช้ขยะพลาสติกในประเทศไทยมารีไซเคิลแทนการนำเข้า ข้อเท็จจริงก็คือ ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีจำนวนมากจริง แต่เป็นขยะที่ไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากประชาชนและรัฐฯ จึงมีการปนเปื้อนสูงดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรม จึงซื้อขยะพลาสติกจากต่างประเทศ (โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการนำเข้าของรัฐฯคือเศษพลาสติกต้องสะอาดไม่ปนเปื้อน มีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร) นำมารีไซเคิลและผลิตสินค้าพลาสติกราคาถูกขาย ซึ่งจะมีต้นทุนถูกกว่าการนำขยะพลาสติกในประเทศไทยมาคัดแยกและนำมารีไซเคิลผลิตเป็นสินค้าใหม่ ทำให้ขยะพลาส ติกในประเทศตกค้างจำนวนมากและถูกกองทิ้งไว้ในหลุมขยะเทศบาลและไหลลงทะเลในที่สุด

4.โรงงานคัดแยกและรีไซเคิล (โรงงานประเภท 105 และ 106) ในประเทศไทยตั้งขึ้นได้ง่ายเนื่องจากมีประกาศ คสช.ที่ 4/2559 กำหนดให้ตั้งที่ใดก็ได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายผังเมืองทำให้จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานรีไซเคิลถึง 6,000 แห่ง และมากกว่า 3000 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

5 รัฐฯกำลังรณรงค์ให้คนไทยเสี ย ส ละลดการใช้ถุงพลาสติกกันอย่างกว้างขวาง แต่อีกด้านเรากลับยินยอมให้นำเข้าขยะเศษพลาสติกจากต่างประเทศจำนวนมากมารีไซเคิลเป็นสินค้าพลาสติกราคาถูก คุณภาพต่ำมาขายในประเทศซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นขยะพลาสติกมหาศาลอยู่ในประเทศรวมทั้งยินยอมให้ต่างประเทศมาตั้งโรงงานรีไซเคิลพลาสติกในประเทศได้อย่างง่ายดาย นโยบายแบบนี้มัน ขั ด แ ย้ ง กันอยู่ในตัวเองนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

เครดิตภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Sonthi Kotchawat