ประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุ

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ เมื่อวาน (29 มิถุนายน 2563) ที่ผ่านมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้เผยแพร่ข้อมูล สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงอายุระหว่าง 60-65 ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร ฯลฯ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้แล้ว หลังจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563

การประกันตนของผู้สูงวัยมี 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 ผู้ประกันตนจ่าย 70 บาทต่อเดือน รัฐจ่ายสมทบให้ 30 บาท

ทางเลือกที่ 2 ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้ 50 บาท

ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาทต่อเดือน รัฐสมทบให้ 150 บาท

สำหรับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองผู้ประกัน ตามมาตรา 40 เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณี เสีย ชีวิตได้รับเงินค่าทำ ศ พ และเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ

ทั้งนี้ สำหรับวิธีการสมัครสามารถสมัครได้ที่

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

หน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม

สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม

สมัครผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www sso go th หรือสายด่วน 1506

สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) / Big C

ผู้สูงอายุระหว่าง 60-65ปี ประกอบอาชีพอิสระ ที่อยากจะสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว ใครสนใจก็สามารถเข้าไปสมัครตามขั้นตอนกันได้เลย

ขอบคุณ : siamtreet