เผยข้อความที่ชายเร่ร่อนเขียน

ถือเป็นเรื่องราวที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของน้องชมพู่ที่หลายทราบกันกันโดยล่าสุด จากกรณีพบเจอชายต้องส ง สั ยรายหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะมอมแมม เป็นคนจร ทราบชื่อต่อมานายสงบ จุดมี อายุ 56 ปี ชาวจ.บุรีรัมย์ ซึ่งเดินผ่านหมู่บ้านกกกอก ในช่วงที่มีการค้นหา ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 26 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา นายหาญ รักษาจิตร์ หรือ เณรแอ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เฉพาะ ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระดาษที่เขียนข้อความสีแดงดังกล่าวเป็นคๅถๅ ม นตร์ดำ ซึ่งเป็นวิชาทางเขมร เชื่อว่านายสงบ จะต้องศึกษาศาสตร์ด้านนี้ ซึ่งคๅถาดังกล่าวเป็นการเขียน ส ะ ก ด จิ ต รวมถึงเขียน สั่ งตxย ทั้งนี้จะเห็นว่ามีการบอกวันที่ เช่น 14 มีนาคม / 15 มีนาคม /16 มีนาคม /17 มีนาคม /19 มีนาคม และ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งต้องระบุวันที่เพื่อติดตามผลลัพธ์ ว่าสิ่งที่เขียนลงไปได้ผลมากน้อยแค่ไหน ซึ่งในกระดาษดังกล่าวส่วนใหญ่เขียนคำว่าตxย และมีคำว่ากิน แปลว่าสั่งให้กินบางอย่างให้ตxย รวมถึงการเขียนคๅถๅก็เพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตxยอย่างไร

ส่วนเส้นผม กับเสื้อ ก็มีความเกี่ยวข้อกับศาสตร์ด้านนี้ ตนคิดว่านายสงบ ไม่ได้บ้ๅจริง แต่เป็นคนบ้ๅวิชา ศึกษาศาสตร์นี้จนของอาจจะเข้าตัว ซึ่งการที่เจ้าตัวบอกว่า มีคนบอกให้เดินไปทางไหนเชื่อว่าเป็นพรๅยกระซิ บบอกทาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกี่ยวข้องกับค ดีดังกล่าวหรือไม่ ตนไม่ขอตอบ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขอบคุณอมรินทร์ , ทีนิวส์