คุณหมอเผย แรงงานพม่า อาจเข้ามาทางแม่สอด

สถานการณ์โ ค วิ ด 19 ทั่วโลกตอนนี้ ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ เพราะในหลายๆ ประเทศ ที่การแพ ร่ ร ะบา ดสงบลงแล้ว ก็เกิดการแพ ร่ ร ะบา ดระลอก 2 อีกครั้ง รวมถึงล่าสุดประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพม่า ก็มีรายงานว่า เ ชื้ อไว รั ส โ ค วิ ด 19 กลับมาเป็นแพ ร่ ร ะบา ดระลอก 2 อีกครั้งแล้ว หลังจากสถานการณ์ผู้ติดเ ชื้ อภายในประเทศสงบมาร่วมเดือน ซึ่งทำให้ ณ ตอนนี้ ประเทศไทยมีความเ สี่ ยงที่จะมีผู้ติดเ ชื้ อลักลอบเข้ามาจากพม่า โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดพรมแดนจำเป็นต้องเตรียมรับมือและร ะวั งตัวให้มากกว่าเดิมด้วย

เมื่อไม่นานนี้เพจ เรื่องเล่าหมอชายแดน ได้ออกมาเผยถึงสถานการณ์แพ ร่ ร ะบา ดของเ ชื้ อ โ ค วิ ดระบุว่า “ตอนนี้ประเทศพม่าต้องเผชิญกับสถานการณ์โ ค วิ ดที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มมากกว่าร้อยเคสในสองวัน สิ่งที่เจอคือยังมีคนพม่าลอ บข้ามเข้าไทย ทุกวันก็มีคนป่ ว ยข้ามมา ทั้งพูดความจริงและโกหก ตรวจ PCR ทุกวันโชคดีที่ยังไม่เจอผลบวก”

โพสต์ดังกล่าว

“ ยังมีคนไทยบางกลุ่มข้ามไปฝั่งพม่าได้อิสระ นอกจากจะไปรับโ ร คให้ตัวเองป่ว ย พวกเขาคือตัวนำโ ร คสำคัญของประเทศไทย ตอนนี้แม่สอดอยู่ในภาวะเ สี่ย งอันดับหนึ่งแล้วค่ะสังคมนี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง ถึงเวลาต้องช่วยกันแล้ว ลด ละ ผลประโยชน์ส่วนตนลงบ้างเถอะค่ะ”

“ข้อความนี้อาจจะไม่สวยงามเหมือนข้อความอื่นๆที่เคยเขียนมา แต่มันคือความจริงค่ะปิดด่านก่อน..ทุกวันนี้ยังมีรถขนส่งสินค้าเข้าออกได้อยู่ควรปิดชั่วคราวปิดแมสล้างมืองดออกชุมชนโดยไม่จำเป็น และงดไปในที่แ ออั ดงดใกล้ชิดกับประชากรกลุ่มเ สี่ ยง ..คนพม่า คนที่มาจากฝั่งพม่า”

จำนวนผู้ติดเ ชื้ อในพม่าต่อวัน

กราฟแสดงจำนวนผู้ติดเ ชื้ อ ในประเทศพม่า

อย่างไรก็ตาม ขอให้คนไทยร ะมัดร ะวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า เมื่อออกไปข้างนอก หรือพบปะกับใคร ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และไม่ทานอาหารร่วมกัน เป็นการป้องกันไว้ก่อน เพื่อไม่ให้สถานการณ์โควิค 19 บ้านเรา ต้องแ ย่ลงค่ะ

ขอบคุณที่มา: เพจหมอชายแดน