คุณแม่รีบเช็กด่วน ครม.อนุมัติ จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข่าวถึงคุณแม่ และผู้มีบุตรทั้งหลาย เพราะเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 ที่ผ่านมา ทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) โดยมี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเผยว่า มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยคุณแม่จะได้รับเงินอุดหนุนรายละ 600 บาท รวมจำนวน 2,899,649,900 บาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เผยมติอนุมัติ จ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โดยทางครม. ได้แจงงบประมาณไว้ดังนี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิฯ ตามที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10,095,615,800 บาท คงเหลือเงินจำนวน 1,753,772,500 บาท

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ประมาณการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 จำนวน 1,745,207 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,653,422,400 บาท

คุณแม่และผู้มีบุตร รีบเช็กสิทธิ์ของตัวเอง

ที่สำคัญคุณแม่ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน จะได้รับเงินต่อเนื่อง 4 เดือน (เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563) คุณแม่ที่รู้ข่าวนี้แล้ว อย่าลืมไปเช็กว่าตัวเองมีสิทธิในการได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่ด้วยนะคะ จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ของตัวเองกัน