28 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน นี้ ฝนจะตก

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานสภาพอากาศ วันที่ 27 ส.ค. 2563 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าไว้ว่า ในช่วงวันที่ 28 ส.ค. 63 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 63 นั้น จะมีม รสุ มพาดผ่านเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมร สุ มตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทย ทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้นตกห นั กบางแห่ง

หลายจังหวัดต้องเฝ้าร ะวั ง

เตรี ย มตัวรั บมื อให้พร้อม

โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งสภาพอากาศของแตละภาคไว้ดังนี้

บริเวณภาคเหนือ : มีฝนฟ้าคะ น อ งร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงราย ลำปาง พะเยา น่าน ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานี

ภาคกลาง : มีฝนฟ้าคะ น อ ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และอุทัยธานี ภาคตะวันออก: มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มีฝนฟ้าค ะ น อ ง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และอุบลราชธานี

ภาคใต้ : (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าค ะ น อ ง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ภาคใต้ : (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าค ะ น อ ง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล : เมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37

อย่าอยู่กลางแจ้ง

อย่าลืมอุปกรณ์กันฝน

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศช่วงนี้ พกร่ม เสื้อกันฝน ดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่ป่วยกันนะคะ

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา