กรุงไทย ตอบแล้ว กรณีโอนเงินเราชนะ และกดเป็นเงินสด

จากกระแสเรื่องการเสนอให้เราชนะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ เพราะเนื่องจากความยุ่งยากในการใช้งานตั้งแต่การสแกนหน้าในแอปฯเป๋าตังเพื่อยินยันสิทธิ ไปจนถึงปัญหาระบบล่ ม จนไม่สามารถใช้การได้ จนเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่า เราสามารถถอนเป็นเงินสดมาใช้งานได้ไหม เพราะถ้าเป็นเงินสดจะสะดวกกว่า

โดยเรื่องนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ตอบคำถามแล้วว่า ไม่สามารถโอนเงินจากเราชนะ ออกมาเป็นเงินสดได้ ใช้ได้แต่การซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และร้านธงฟ้า หรือใช้จ่ายบริการอื่น ๆ ตามที่กำหนดเท่านั้น เช่น การซื้อตั๋วคมนาคมต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องบิน รถเมล์ รถไฟฟ้า BTS, MRT รถไฟ และรถทัวร์ บขส.

อย่างไรก็ตาม ก็มีหลายคนพยายามหาวิธีถอนออกมาเป็นเงินสด ด้วยการให้ร้านค้ารับแลกเงิน ถือเป็นการทุจริต ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ออกมาเตือนแล้วว่า จะมีการตรวจสอบและดำเนิน ค ดี ทางกฎหมายในประเด็นนี้ ถ้าหากพบว่าทำผิดจะระงับการใช้แอปฯ ของร้านค้า และงดการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันที อีกทั้งจะมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนกรณีการลงทะเบียนเราชนะ สำหรับกลุ่มคนไม่มีโทรศัพท์มือถือ มีปัญหาที่พบคือ ประชาชนไม่เข้าใจขั้นตอนการลงทะเบียน และก็ไม่เข้าใจว่า บัตรประชาชนที่ตัวเองมีอยู่ เป็นแบบสมาร์ตการ์ดหรือยัง เพราะมีหลายคนที่พอถึงคิว กลับเป็นบัตรรุ่นเก่า ต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ก่อน ถึงกลับมาลงทะเบียนได้ ทำให้หลายคนถอดใจ มองว่ายุ่งยาก