ผันผวน ไม่หยุด ราคาทองมาแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา วที่ชาวโซฌชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ต้องตามกันให้ทัน ล่าสุด ราคาทองวันนี้พุธที่ 17 มีนาคม 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.26 น. ปรั บขึ้น 50 บาท เมื่อเทียบกับประกาศ ราคาซื้ อข ายครั้งสุดท้ายของวันอังคาร ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทั้งหมด 3 รอบ รวมราค าปรั บขึ้นเล็กน้อย 50 บาท

ราค าทอ งคำแท่ง รับซื้ บาทละ 25,150.00 บ าท ข ายออกบาทละ 25,250.00 บาท ในส่วนของ ราค าท องรูปพรรณ รับซื้ อบ าทละ 24,695.64 บา ท  ขา ยอ อกบา ทละ 25,750.00 บา ท

 

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาข ายท องแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแส ดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แห วน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เ ปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรง งานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน