ราคาทองล่าสุด ลงแบบเกินขาด รับ สงกรานต์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 สมาคมค้าทองคำรายงาน ราคาท องไทย ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 10:05 น. โดยราคาท องล่าสุดในรอบที่สอง ราคานั้น ได้ปรับลงมาอีก 50 บาท

โดยวันนี้ป รับลดรวม 250 บาท ทองคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 25,150 ข ายออกบาทละ 25,250 บาท ส่วนท องรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 24,695.64 ข ายออกบาทละ 25,750 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้ อทองตามร้ านทองต่างๆ

ซึ่งนอกจากร้านขา ยท องต้องติ ดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

 

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็ จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการร ะบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผ ลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจน