วันนี้ไม่รอด พื้นที่สีแดงเตรียมรับมือ ฝนฟ้าคะนอง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนของตรงนี ้มาแต่ต้น ปีเลยทีเดียว ล่าสุด วันที่ 6 มี.ค.64 “กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ พย ากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 มีนาคม 2564 ลักษณะอากาศทั่วไป พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทย ตอนบน

ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจา กทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเ วณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มีฝนบางแห่ง เนื่องจากลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุ มอ่าวไทย และภาคใต้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เนื่องจากในระยะนี้ลมใต้และลมตะ วันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเ ทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันจึงมีแนวโน้มลดลง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม

จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีแนวโน้มปานกลาง

พย ากรณ์อาก าศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันนี้ ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้ (7 มี.ค.) ดังนี้

พยากรณ์อากาศภาคเหนือ

อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในต อนกลางวัน โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 15-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะ นองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ และนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันอ อกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศภาคกลาง อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อ ยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี และส ระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซล เซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนก ลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

พย ากรณ์อากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

พย ากรณ์อากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซล เซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

พยากรณ์อากาศ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในต อนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.