สรุปราคาวันนี้ ขยับลง 2 รอบ รับลมร้อน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโ ซเชียลต่ างติดตาม และต้อ งบอกว่า วันนี้ลดมาก ล่าสุด วันที่ 4 มีนาคม 2564 สมาคมค้าท องคำรายงาน ราคาทองไทย ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 09:40 น. โดยราคา ท องล่าสุได้ปรับลดลงมาอีก 50 บาท หลังจากที่ครั้งแรกเปิดตลาดล ดล ง ทำให้เช้านี้ราคาทอ งลด ลงรวม 200 บาท ส่งผลทำให้ร าค าทองคำแท่ ง รับซื้อบาทละ 24,550 ขา ยออ กบาทละ 24,650 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 24,104.40 ขายออกบาทละ 25,150 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่ าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทอ งตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายทองต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1 ร้านทองต้องแสดงราคาขายท องแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแ สดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบ อกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มี การระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทองคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโก้ขอ งโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของท องแต่ละชิ้นให้ชัดเจ น