คลังเสนอ เงิน ช่วยเหลือ สถาณการณ์ cv-19 รอบ 3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและออกความคิดเห็นต้องบอกว่าดีมากเลยครับท่าน ล่าสุด จากสถานถานการณ์การแพ ร่กระจ ายของ CV-19 ที่ตอนนี้พ บผู้ติ ด CV-19 จำนวนมาก หลายคนจึงรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ล่าสุดกรณีการเยียวย าโ ควิ ดรอบ 3 นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 ยังมีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้ในการเยียวย าและพยุงเศรษฐกิจจากการแพร่ระบา ดของ CV-19 ระลอก 3 เฉลี่ยประมาณ 260,000 ล้านบาท

 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ แบ่งเป็น งบประมาณจาก พระราชกำหนด(พ.ร.ก.)กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 200,000 ล้านบาท และจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 2564 รวมทั้งงบกลางกรณีฉุกเฉินและจำเป็นที่ยังใช้ได้ อีกประมาณ 50,000-60,000 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถอนุมัติเพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ได้เมื่อจำเป็น โดยคาดว่าเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. ออกมาตรการเยียวย าเพื่อดูแลประชาชนจากการระบา ดของโ ควิ ดรอบ 3

ไม่จำเป็นต้องโอนงบประมาณจากส่วนราชการมาใช้ในการเยียวย าผลกระทบ CV-19 เพิ่มเติม เหมือนในปี 2563 ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ออก พ.ร.ก.กู้เงิน และในการโอนเงินจากส่วนราชการจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งหากจะทำตอนนี้คงไม่ทัน และประเมินว่าวงเงินที่เหลืออยู่ยังมีเพียงพอสำหรับรับมือ CV-19 เนื่องจากการออกมาตรการเยียวย าและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง CV-19 แต่ละครั้งจะใช้เงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จะมีการเยียวย า CV-19 รอบ3 อย่างไรบ้าง ต้องติดตามกันต่อไป