พระเมธีธรรมาจารย์ ให้พรชาวไทยเนื่องในวันสงกรานต์ 2564

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากวันนี้ (13 เม.ย. 64) พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร) รองศาสตรจารย์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้มอบพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ โดยระบุว่า

ขอให้ทุกท่านได้มีความสุข ความเจริญ เจริญรุ่งเรือง ทุกท่านทุกคน

ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิต ปราศจาก ทุกข์ โศก โร ค ภัย อุปัทวอันตรา ย ทั้งหลายทั้งปวง จากนี้เป็นต้นไป และขอให้ทุกท่านห่างไกลจาก CV-19

และมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง และเป็นช่วงเวลาเป็นปีทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นความเจริญรุ่งโรจน์ของทุกท่านทุกคน

คลิป

พระเมธีธรรมาจารย์ – เจ้าคุณประสาร