มาแล้วราคาทองคำ ลดฮวบในประวัติศาสตร์ หลังสงกรานต์

เป็นาอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีรยลต่างติดตามและใบห้ความคิดเห็นกันอย่างมาก เนสื่องจากว่า สถาณกาารทั้ง 3 รอบนั้น ส่งผลอะไรหล ายๆอย่างในตอนนี้ ใน ส่วน ของสิ่งที่มีราคา หลายคน  นึกถึงอันดับแลก นั้นก็คือทอง ซึ่งเป็นของมีค่าสากลทัวโลก

ล่าสุด ทองคำวันนี้ (20 เม.ย.64) สมาคมค้าทอ งคำ ประกาศราคาซื้ อขา ยครั้งแรกของวัน ปรั ลดลงทันทีบาทละ 250 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณข ายออกที่บาทละ 26,650 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:28 น. ที่ผ่านมา

ทอ งคำแท่ งในประเทศ ราคารับซื้ ออยู่ที่บาทละ 26,050 บาท ขา ยออกบาทละ 26,150 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บาทละ 25,574.92 บาท และมีราคาข ายออกที่ 26,650 บาท ส่วนราคาทอ งคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,769.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

สรุปราคาทอ งคำ วันที่ 20 เม.ย. 2564

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองและขายทอง

1. ประเภทของทองคำทองคำมี 2 ประเภท ดังนี้

1.1 ทองรูปพรรณ คือทองที่นำมาเป็นเครื่องประดับสำหรับสวมใส่ เช่น สร้อยคอ กำไล เหมาะกับการซื้ อมาสวมใส่เพื่อความสวยงามหรือแสดงฐานะ และใช้ออมเงิน แต่ไม่เหมาะกับการลงทุน
1.2 ทองคำแท่ง คือทอ งในรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยม มีทั้งแบบมีลวดลายสวยงามและไม่มีลวดลาย หรืออาจมีแค่โลโก้ร้านทองอย่างเดียว

2. ราคาทองคำ ราคาทองคำมี 2 ประเภท คือ ราคาขาย หมายถึงราคาที่ร้านทองขายทองให้ลูกค้า ราคาซื้ อหมายถึงราคาที่ร้านทองรับซื้ อทองจากลูกค้า โดยทองแต่ละประเภทจะมีราคาข ายและราคารับซื้ อไม่เท่ากัน ดังนี้ ราคาข าย

2.1 ทองรูปพรรณ จะบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่าทำลวดลายบนทอง โดยทองรูปพรรณ 1 บาท จะบวกค่ากำเหน็จประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำลวดลาย
ทองคำแท่ง ที่มีราคาต่ำกว่า 5 บาท ราคาขา ยจะมีค่าบล็อก หรือค่าทำลวดลายบนทองคำแท่งด้วย เนื่องจากนิยมซื้ อเป็นของขวัญ โดยค่าบล็อกทองคำแท่ง 1 บาท จะมีค่าบล็อกตั้งแต่ 150 บาท จนถึง 300 บาท
ราคารับซื้อ

2. ทองรูปพรรณ ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ จะคิดลดจากราคารับซื้ อคืนทองคำแท่ง 1.8% แต่ถ้าตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะคิดลดจากราคารับซื้ อทองคำแท่งได้สูงสุดไม่เกิน 5% ดังนั้นร้านทองอาจกำหนดราคารับซื้ อทองแตกต่างกัน ในกรณีที่ซื้ อและขายคืนในร้านเดียวกัน แต่ถ้าซื้อและข ายคืนต่างร้าน ร้านทองจะคิดลดได้มากกว่า 5% และไม่มีการบว กค่ากำเหน็จคืนให้
ทองคำแท่ง ใช้ราคาทองคำแท่งตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำ อาจมีลดราคารับซื้ อลงจากประกาศเล็กน้อย แต่ไม่มากเท่าที่ลดราคารับซื้ อทองรูปพรรณ และท องคำแท่งไม่มีการบวกค่าบล็อกคืนให้

3. ค่ากำเหน็จและค่าบล็อกค่ากำเหน็จ คือ ค่าแรงหรือค่าจ้างในการนำทองคำแท่งมาผลิตเป็นทองรูปพรรณ ซึ่งค่ากำเหน็จจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการผลิต แต่จะอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาท ต่อทอง 1 บาทค่าบล็อก คือ การนำทองมาหลอมจนละลายแล้วเทลงบล็อกให้ได้รูปร่างออกมาตามแท่งบล็อก เกิดเป็นลวดลายสวยงาม แต่ละร้านจะคิดค่าบล็อกแตกต่างกันไป โดยค่าบล็อกทองคำแท่ง 1 บาท จะมีค่าบล็อกตั้งแต่ 150-300 บาท

4. การซื้ อทองเพื่อเก็งกำไรการซื้ อทองเพื่อการลงทุนเก็งกำไรจากส่วนต่างเวลาขายทอง ควรซื้ อเป็นทองคำแท่งมากกว่าทองรูปพรรณ เพราะราคารับซื้ อคืนสูงกว่า และถึงแม้ว่าจะถูกหักค่าบล็อก แต่ก็ยังถูกกว่าค่ากำเหน็จอยู่ดี ที่สำคัญทองรูปพรรณจะมีการคิดค่าสึกหรอจากการสวมใส่อีกด้วย

5. การขึ้นลงของราคาทองแนวโน้มการขึ้นลงของราคาทอง จากสถิติที่ผ่านมา ราคาทองจะเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับข้าเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลง ราคาทองคำก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องติดตามเช่นกัน เช่น เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เช่น ภัยพิบัติ การก่อจลาจล เป็นต้น ดังนั้นการดูทิศทางของราคาเอาไว้ก็จะทำให้ขายได้กำไร หรือซื้อทองในราคาที่ถูกตามต้องการได้ ข้อมูลข้างต้นคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจซื้ อขา ยทองไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ทองเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก ควรหาวิธีเก็บรักษาที่ปลอดภัย เช่น ใส่ไว้ในตู้เซฟ หรือฝากธนาคาร เป็นต้น