ราคาทอง 29 เมษายน 64 พุ่งแรงมาก หลังร่วงลง 2 วัน พุ่งแบบต้องตามให้ทัน

เรียกได้ว่าผันผวนกันแบบต่อเนื่องช่วงนี้ ล่าสใุด ราคาทองวันนี้พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.27 น. ราคาปรับขึ้น 200 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อข ายครั้งสุดท้ายของวันพุธ โดยตลอดทั้งวันมีการประกาศราค าทั้งหมด 3 รอบ และเป็นการปรับลดล งติดต่อกันทั้ง 3 รอบ รวมราค าปรั บลดลงแรง 200 บาท

ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 26,950

รับซื้อบ าทละ 25,878.12

ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 26,450

รับซื้อบาทละ 26,350

ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5% วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย)

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 26,750

รับซื้อบาทละ 25,681.04

ราคาทองแท่ง ขายออกบาทละ 26,250

รับซื้อบาทละ 26,150

ราคาทองคำ Spot เช้านี้ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 1,788 ดอลลาร์ หลังจากปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาลดลง 4.9 ดอลลาร์ สู่ระดับ 1,773.9 ดอลลาร์ เนื่องมาจากได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ในขณะที่ตลาดจับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการไปก่อนแล้ว

ราคาทองคําฮ่องกงเปิดตลาดเช้านี้เพิ่มขึ้น 130 ดอลลาร์ฮ่องกง สู่ระดับ 16,520 ดอลลาร์ฮ่องกง

 

5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้ อทอ งและข ายทอ ง

1. ประเภทของทอ งคำ ทองคำมี 2 ประเภท ดังนี้ ทองรูปพรรณ คือทองที่นำมาเป็นเครื่องประดับสำหรับสวมใส่ เช่น สร้อยคอ กำไล เหมาะกับการซื้ อมาสวมใส่เพื่อความสวยงามหรือแสดงฐานะ และใช้ออมเงิน แต่ไม่เหมาะกับการลงทุนทองคำแท่ง คือทองในรูปแบบบล็อกสี่เหลี่ยม มีทั้งแบบมีลวดลายสวยงามและไม่มีลวดลาย หรืออาจมีแค่โลโก้ร้านทองอย่างเดียว

2. ราคาทองคำราคาทองคำมี 2 ประเภท คือ ราคาขา ย หมายถึงราคาที่ร้านทองขายทองให้ลู กค้า ราคาซื้อ หมายถึงราคาที่ ร้านท องรับซื้อทองจากลูกค้า โดยทองแต่ละประเภทจะมีราคาขายและราคารับซื้อไม่เท่ากัน ดังนี้ ราคาขา ยทองรูปพรรณ จะบวกค่ากำเหน็จ ซึ่งเป็นค่าทำลวดลายบนทอง โดยทองรูปพรรณ 1 บาท จะบวกค่ากำเหน็จประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำลวดลา ย

3. ค่ากำเหน็จและค่าบล็ อกค่ากำเหน็จ คือ ค่าแรงหรื อค่าจ้างในการนำทองคำแท่งมาผลิตเป็นทองรูปพรรณ ซึ่งค่ากำเหน็จจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการผลิต แต่จะอยู่ที่ประมาณ 500 -1,000 บา ท ต่อทอง 1 บาท ค่าบล็อก คือ การนำ ทองมาหลอมจนละล ายแล้วเทลงบล็อกให้ได้รูปร่างออกมาตามแท่งบล็อก เกิดเป็นลวดลายสวยงาม แต่ละร้านจะคิดค่าบล็อกแตกต่างกันไป โดย าบล็อกทองคำแท่ง 1 บาท จะมีค่าบล็อกตั้งแต่ 150-300 บาท

4. การซื้อทอ งเพื่อเก็งกำไร การซื้ อท องเพื่อการลงทุนเก็งกำไรจากส่วนต่างเวลาข ายทอ ง ควรซื้อเป็นทองคำแท่งมากกว่าทองรูปพรรณ เพร าะราคารับซื้ อคืนสูงกว่า และถึงแ ม้ว่าจะถูกหักค่า บล็อก แต่ก็ยังถูกกว่า ค่ากำเหน็จอยู่ดี ที่สำคัญท อง รูปพรรณจะมีการคิดค่าสึ กห ร อจากการสวมใส่อีกด้ว ย

5. การขึ้นลงของราคาทอง แนวโน้มการขึ้นล งของราคาท อง จากสถิติที่ผ่านมา ราคาทองจะเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับข้าเงิ นดอลลาร์สหรั ฐ เช่น ถ้าค่ าเงินดอ ลลาร์สหรัฐลดลง ราคาท องคำก็จะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องติดตามเช่นกัน เช่น เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลต่อเศร ษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เช่น ภัยพิบัติ การก่อจ ลาจล เป็นต้น ดังนั้นการดูทิศทางของราคาเอา ไว้ก็จะทำให้ข ายได้กำไร หรือซื้อ ท องในราคาที่ถูกตามต้องก ารได้ ข้อมูลข้างต้นคงเป็นประโยชน์สำหรั บผู้ที่สนใจซื้อขายทองไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม ทองเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก ควรหาวิธีเก็บรักษาที่ปลอดภัย เช่น ใส่ไว้ในตู้เซฟ หรือฝากธนาคาร เป็นต้น