ลดฮวบลงอีก ราคาทองวันนี้ ลดรับสงกรานต์

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากวันที่ 13 เมษายน 2564 สมาคมค้าทอ งคำรายงาน ราคาท องไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:25 น. โดยราคาทอ งล่าสุดราคานั้น ได้ปรับลดลงมา 150 บาท ส่งผลทำให้ราคาวันนี้ท อ งคำแท่ ง รับซื้ อบาทละ 25,750 ข ายออกบาทละ 25,850 บาท ส่วนทอ งรูปพรรณ รับซื้ อบาทละ 25,286.88 ขา ยออกบาทละ 26,350 บาท

ทั้งนี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้ อท องคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจาก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทอ งตามร้านท องต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านข ายท องต้องติดสลากสินค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้ อทอ ง

1 ร้านท องต้องแสดงราคาขาย ทอ งแท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงราคารับซื้ อคืน และมีการแสดงค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้าน แต่ติดอยู่ในถาด

2 มีป้ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3 มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็นต์ท องเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น

4 ที่เนื้อทอ งคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5 ต้องระบุน้ำหนักของทอ งแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้าทอ งคำ