ฮือฮาเผยภาพ โรงบาลสนาม

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเมื่อวันที่ 9 เมษายน เพจ พระโขนง บางนา สมุทรปราการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เดินทางจากกรุงเทพฯสมุทรปราการ ไปเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน และสร้างโรงพย าบาลสนามขนาดใหญ่ไว้ หลังจากผู้ติด CV19ในจังหวัดพุ่งไม่หยุดวันนี้พบเพิ่ม 36 ราย


เยอะมาก


เตรียมพร้อม


รองรับผู้ป่ วย


เป็นสัญญาณว่าน่าจะเยอะมาก


แพ ทย์พย าบาลพร้อม


ดูแลตัวเองดีๆนะครับ

เดินทางจากกรุงเทพฯสมุทรปราการ ไปเชียงใหม่ต้องกั กตัว 14 วัน

อย่างไรก็ตามดูแลตัวเองดีๆนะครับ

ขอบคุณ พระโขนง บางนา สมุทรปราการ