เข้าทุกรอบ เลขเครื่องบินขนวัคซีน มาถึงไทยแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจกันอย่างมาก และก็ต้องบอกอีกอย่างว่าตรงนี้ไม่ควรพลาด เพราะว่า มาที่ไรเข้าทุกที กับ ทะเบียนเครื่่องบิน ซึ่งะตรงนี้ ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับผลราวันที่ทุกคนต่างรอแบบตัวเกรง จากรอบที่แล้วสำหรับคนที่ไม่เข้า ต้องพลาดกินมาม่าอีกครึ่งเดือนไม่ต้องเสียใจคราวนี้เราเอาแนวทางมาให้ล้างตา

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 วัคซีนซิโนแวคล็อตที่ 4 จำนวน 500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา จีนได้จัดหาวัคซีนโค วิ ด-19 จำนวน 4 ล็อต รวม 2.5 ล้านโดสให้กับไทย การกระทำย่อมสำคัญกว่าคำพูด ปัจจุบันกำลังการผลิตวัคซีนภายในประเทศของจีนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและยังมีประชากรจีนอีกจำนวนมากที่ยังรอฉีดวัคซีนอยู่ ประชาชนจีนและประชาชนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกัน จีนจะให้ความช่วยเหลือไทยในการป้องกันและต่อสู้กับโรคโค วิ ด-19 ต่อไป


โพสต์

ที่มา Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย