เช็กเลย วันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ

เป็นอีกกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามกันมากต้องบอกว่า ดี มากครับตรงนี้ให้ไวเลย ล่าสุด สำหรับโครงการ เราชนะ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การของ CV-19

ซึ่งตอนนี้เปิดให้กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ ทุพพลภาพ ผู้ป่ว ยติ ดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ได้ลงทะเบียนวันนี้ (9 เม.ย.) เป็นวันสุดท้าย

 

เราชนะ


โดยผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะทราบผลการคัดกรองในวันที่ 28 เม.ย.นี้เป็นต้นไป และจะได้รับโอนเงินรอบเดียวทั้งสิ้น 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค.2564

เราชนะ

ร้านค้าเราชนะใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

– ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC

– ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ

– ร้านค้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง

– ร้านค้าร่วมโครงการ เราชนะ

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมลงทะเบียนวันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ ผู้สูงอายุ-พิ กา ร-ติ ดเตีย ง รับเงิน7พัน