เราชนะ เยียวยากลุ่มเดิม ไม่เปิดลงทะเบียนใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ควรให้เท่าเทียมเหมือนกัน ล่าสุด สำหร้บเ เราชนะ ความคืบหน้าโครงการ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ของโครงการเราชนะ ออกไปจนถึง 30 มิ.ย.64 จากเดิมสิ้นสุด 31 พ.ค.64 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายในช่วงของ Cv19

โครงการ เราชนะ

ทั้งนี้ กรณีกระแสข่าวที่ว่า ครม.เห็นชอบให้มีการลงทะเบียนเพิ่มในโครงการเราชนะอีก 2.4 ล้านคน โดยใช้งบกว่า 3 พันล้านบาทนั้นยืนยันว่า ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่ม และปัจจุบันโครงการก็ได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว ซึ่งจำนวน 2.4 ล้านคนที่ ครม.เห็นชอบ

เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณ เนื่องจากที่ผ่านมา ครม. อนุมัติกรอบเป้าหมายโครงการเราชนะไว้ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อมีการลงทะเบียนจริง มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเชื่อว่าจะมีผู้รับสิทธิได้รวม 33.5 ล้านคน ดังนั้น คลังจึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ให้สอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์