5 จังหวัดล่าสุด ประกาศ งดออกจากบ้าน กลางคืน

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและ ออกความคิดเห็นกันเยอะเลยที่เดียว งดออกจากบ้าน หลัง 3-4 ทุ่ม ล่าสุด ข้อมูลจาก 5 จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน เว้นเหตุจำเป็น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูลจังหวัด (ข้อมูล ณ 26 เม.ย.64 เวลา 22.00 น.) ที่ใช้มาตรป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย CV19 แบบเข้มงวด คล้ายเคอฟิวส์ ดังนี้

1 สมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

2 นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

3 ปทุมธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 21.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

4 สุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 22.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

5 สมุทรสาคร ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน หลังเวลา 23.00 – 04.00 น. เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้