กำแพงกั้นน้ำพัง สั่งอพยพประชาชนด่วน

ตามที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.64 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศแจ้งว่า ด้วยมวลน้ำและระดับน้ำคลองชัยนาท – ป่าสัก มีระดับสูงขึ้น ทำให้น้ำเซาะแนวบริเวณถนนช่วงต้นคลอง 23 R ที่แยกจากคลองชัยนาท – ป่าสัก (เกือกม้าโครงการชลประทานเริงรางคลอง 23 R) ขาดพังทลายทำให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 5 ตำบล

ตามข้อมูลระบุว่า ระดับน้ำสูงประมาณ 50 เซนติเมตร -1 เมตร มวลน้ำนี้ จะไหลลงตำบลตลาดน้อย ตำบลโคกใหญ่ และตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี อีกทั้งระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เบื้องต้นทางอำเภอเมืองสระบุรี ได้ประกาศให้กับประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งประสานกับ ปภ.ในการช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ ซึ่งในตอนนี้น้ำได้เริ่มกระจายไปตามบ้านเรือนประชาชน เพราะสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้

เนื่องจากจำนวนมวลน้ำที่ไหลเข้ามามีจำนวนมากซึ่งจะส่งผลกระทบให้ชาวบ้า 380 หลังคาเรือน อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด ส่วนใหญ่จะเห็นพื้นที่เกษตรกร ส่วนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้าน มีระดับสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะ ซ.เจ้าพ่อขุนแก้ว ม.1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ มีระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วต้องย้ายสิ่งของออกจากบ้าน พร้อมทั้งสัตว์เลี้ยงมาไว้ริมถนน

นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอบ้านหมอ เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางอำเภอได้ทำการแก้ไข วางบิกแพ็ก และนำตะกร้าใส่หินก้อนใหญ่ใส่เข้าไป แต่ติดปัญหาคือระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก มีความสูงพอเกิดการแตก จึงเหมือนทำมีสโลปของน้ำ ทำให้ไหลมาออกช่องนี้

เนื่องจากแรงดันของน้ำที่ผลักเข้ามาสูงมาก เมื่อเราหย่อนหินลงไปเท่าไรก็จะไหลไปกับกระแสน้ำ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการเพื่อที่จะปิดช่องประตู 23 R เพื่อให้แรงดันน้ำที่ไหลมาลดลง จะได้ทำการปิดซ่อมช่วงที่กำแพงกั้นน้ำพัง แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากระดับน้ำที่สูงกว่า แรงดันน้ำที่มาแรงเลยทำให้การแก้ปัญหายังทำไม่ได้ดี

ขณะที่ข้อมูลล่าสุด อำเภอเสาไห้ได้รับผลกระทบ11 ตำบลโดยมี

1.ตำบลบ้านยาง หมู่ที่ 1 , 3, 4, 5 , 6 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 รวม 12 หมู่บ้าน จำนวน 141 ครัวเรือน

2.ตำบลต้นตาล หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 รวม 5 หมู่บ้าน จำนวน 8 ครัวเรือน

3.พระยาทด หมู่ที่ 1, 2 รวม 2 หมู่บ้าน จำนวน 2 ครัวเรือน

4.ตำบลศาลารีไทย หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 รวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 16 ครัวเรือน

5.ตำบลงิ้วงาม หมู่ที่ 1, 2, 3 รวม 3 หมู่บ้าน (หมู่3ท่วมถนน) จำนวน 14 ครัวเรือน

6.ตำบลเริงราง หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 รวม 6 หมู่บ้าน จำนวน 376 ครัวเรือน

7.ตำบลเมืองเก่า หมู่ 1, 3, 4, 6, 7 รวม 5 หมู่บ้าน จำนวน 20 ครัวเรือน

8.ตำบลม่วงงาม หมู่ 3 รวม 1 หมู่บ้าน จำนวน 7 ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหาย ถนน 1 สาย สะพาน 1 แห่ง

9.ตำบลเสาไห้ หมู่ 1, 4 รวม 2 หมู่บ้าน จำนวน 8 ครัวเรือน

10.ตำบลสวนดอกไม้ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 รวม 8 หมู่บ้าน จำนวน 45 ครัวเรือน

11.ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 1, 2, 5, 6 รวม 4 หมู่บ้าน จำนวน 6 ครัวเรือน ดูน้อยลง

อย่างไรก็ตาม นายอำเภอสระบุรีสั่ง อพยพประชาชน หลังกำแพงกั้นน้ำทรุดตัวขยายวงกว้างเพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากไม่สามารถควบคุมได้