ปชป.ชู จุรินทร์ เหมาะนั่งนายกฯ

ต้องบอกว่า ต้องเป็นไปตามการเลือกตั้ง ล่าสุด วันที่ 3 ต.ค.64 นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีวิสัยทัศน์ทันสมัยในการบริหารราชการแผ่นดิน เปิดกว้างเสริมทีมคนรุ่นใหม่ เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างดี บริหารงานเกิดประสิทธิภาพ ทั้งโครงการประกันรายได้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรสำเร็จไปด้วยดี และเตรียมเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 3

ซึ่งหลังชงเรื่องเข้า ครม.ไปแล้ว ให้ดูแลพืชผล 5 ชนิด ข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง-ปาล์ม-ยางพารา รวม 1.78 แสนล้านบาท รวมถึงความสามารถในการผลักดันตัวเลขการส่งออกเดือนในเดือนมิ.ย. 2564 ขยายตัว 43.82%

ซึ่งถือเป็นตัวเลขนิวไฮใหม่ ที่สูงสุดในรอบ 11 ปี นายปริญญ์ กล่าวว่า จากการที่ทีมศรษฐกิจทันสมัย ได้ทำงานร่วมกับนายจุรินทร์ทำให้มั่นใจเรื่องความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี ที่ได้นำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดและมีผลงานหลายด้านเป็นเครื่องยืนยัน

ที่สำคัญคือนายจุรินทร์มีมุมมองในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ โดยเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ที่มีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy

ซึ่งเป็นนโยบายหลักของการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในโลกที่มุ่งสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่หลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน จากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมายืนยันได้ว่านายจุรินทร์ มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะจะสามารถนำพาประเทศฝ่าฟันวิกฤตไปได้

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศที่จำเป็นต้องใช้ผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ มีทีมงานที่ดี มีวิสัยทัศน์ และมีผลงานที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม นายปริญญ์ กล่าว ด้าน นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีทีมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทั้งบุคลากรภายในและภายนอกพรรคที่พร้อมสนับสนุนการทำงาน

โดยเฉพาะบุคคลที่หลายคนกล่าวถึงมากในช่วงนี้คือ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งปัจจุบันได้ให้การสนับสนุนและทำงานใกล้ชิดกับพรรครวมถึงยังเป็นมันสมองด้านเศรษฐกิจให้กับพรรคประชาธิปัตย์ด้วย นอกจากนี้ยังมีทีมคนรุ่นใหม่อีกหลายท่าน อาทิ นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ กูรูด้านพลังงาน นายสัญชัย ปอปลี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain นายปรมินทร์ อินโสม เป็นนักเขียนโค๊ดบล็อคเชน นายสมศักดิ์ บุญคำ สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งหมดนี้จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความเปิดกว้างและทันสมัยของนายจุรินทร์