เฮทั้งประเทศ กบง.มีมติ ใช้เงินกองทุน กดราคานํ้ามัน ดีเซล

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก จากกรณี ราคานํ้ามัน วันนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ปรับลดสัดส่วนผสมดีเซลจาก B10 และ B7 เป็น B6 ในช่วงระหว่างวันที่ 11-31 ต.ค.นี้

พร้อมลดการจัดเก็บเงินจาก B7 เข้ากองทุนฯ จาก 1 บาท เหลือ 1 สตางค์ มีผลวันที่ 11 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2564 เช่นกัน

ทั้งนี้ จะเหลือน้ำมันดีเซลชนิดเดียว คือ บี6 คืออยู่ที่ระดับ 28.29 บาทต่อจนถึง 31 ตุลาคม 2564 ขณะเดียวกันให้ลคค่าการตลาดน้ำมันดีเซลบี 10 และบี 7 เหลือ 1.40 บาท จากเฉลี่ย 1.80 บาทต่อลิตร

นอกจากนี้ ตรียมเงินกองทุนน้ำมันราว 3,000 ล้านบาท เพื่อหวังกดราคาขายปลีกดีเซลในประเทศไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ทั้งนี้หากราคาตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นจะมีเงินกองทุนน้ำมันบัญชีน้ำมันดูแล 1.1 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สำหรับ ก๊าซแอลพีจี กบง. มีมติตรึงราคาก๊าซแอลพีจีจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565