ธุรกิจ 6 แห่ง ของ เวียร์ ศุกลวัฒน์

ได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง กรณีกระแสข่าวการเลิกราของพระเอก นางเอกชื่อดังอย่าง เวียร์ ศุกลวัฒน์ และ เบลล่ า ราณี เป็นที่สนใจของแฟนคลับทั่วประเทศ ที่ผ่านมาเวียร์ และเบลล่ า แม้จะมีรายได้มากมายจากงานแสดง การเป็นพรีเซนเตอร์สินค้า แต่ก็ได้ทำธุรกิจส่วนตัวด้วย

เวียร์ ศุกลวัฒน์

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พระเอกชื่อดังได้ทำธุรกิจหล ายอย่าง โดยได้เข้าไปเป็นกรรมการบริษัทที่ยังเปิดกิจการอยู่ 6 แห่ง ประกอบด้วย

เวียร์ ศุกลวัฒน์

1.บริษัท คือคัก จำกัด ทำธุรกิจด้านความบันเทิง นำส่งงบการเงินล่ าสุดเมื่อปี 2563 รายได้รวม 27,539,136 บ าท กำไรสุทธิ 13,212,437 บ าท

2.บริษัท คูลเฮ้าส์ ผับ แอนด์ เรสเตอรองท์ จำกัด นำส่งงบการเงินล่ าสุดเมื่อปี 2560 มีรายได้ 1,785,890 บ าท กำไรสุทธิ 33,388 บ าท

เวียร์ ศุกลวัฒน์

3.บริษัท มักม่วน จำกัด นำส่งงบการเงินล่ าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้ 16,992,787 บ าท กำไรสุทธิ 6,810,442 บ าท

เวียร์ ศุกลวัฒน์

4.บริษัท รอนนี่ แอนด์ เวียร์ จำกัด นำส่งงบการเงินล่ าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 323 บ าท ขาดทุนสุทธิ 6,717,818 บ าท

5.บริษัท โมโต แพชชั่น จำกัด นำส่งงบการเงินล่ าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 50,765,549 บ าท ขาดทุนสุทธิ 3,010,712 บ าท

เวียร์ ศุกลวัฒน์

6.บริษัท โอเพนวิงส์ จำกัด นำส่งงบการเงินล่ าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 1,880,088 บ าท ขาดทุนสุทธิ 168,806 บ าท

เวียร์ ศุกลวัฒน์

เวียร์ ศุกลวัฒน์