เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล มีความสุขเป็นเกษตรกร อยู่กับธรรมชาติ

นับว่าเป็นแบบอย่างให้ใครหล ายคนเลยทีเดียว หลังจากหันไปเป็นเกษตรกรก็ดูจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกล างธรรมชาติเป็นที่สุด สำหรับ เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย อดีตศิลปินสุดดังจากวงสไมล์บัฟฟาโล

ล่ าสุดจากเพจเฟชบุ๊กส่วนตัว วรเชษฐ์ เอมเปีย ได้มีการโพสต์ดำนา เริ่มต้นตั้งแต่เตรียมพื้นที่สำหรับดำนา ไปจนถึงดำนา

โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นการดำนาในสไตล์ของตัวเองที่ขอเรียกว่า การเกษตร เชษฐ์ สไมล์ สไตล์ กุ๊ก๊ะ

เพราะต้องการสร้างความจรรโลงใจให้กับทั้งตนเองและผู้มาพบเห็นได้เกิดความสุข

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย

เชษฐ์ วรเชษฐ์ เอมเปีย