ท้องแล้วจ้า สิงห์น้อยมาแล้ว เปิดภาพ ทายาทคนแรก ตระกูลภิรมย์ภักดี

เป็นกระแสที่มีคนพูดถึงมาก จากกรณีคุณ ทาย าทสาวเพียงคนเดียว อย่างคุณเตย ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี  ได้ออกมาโพสต์ภาพ มีทาย าทตัวน้อยแล้ว

พร้อมได้ระบุข้อความว่า ที่มีแคปชั่นว่า First came love, then came you

19 weeks and 5 days

 

ต่อมาเราจะพาไปส่องภาพล่ าสุดทาย าทตัวน้อยกันคะ

 

มาแล้วจ้าสิงห์น้อย ภาพทาย าท ภิรมย์ภักดี

ครอบครัวน่ารัก

ล่ าสุดได้โพสต์ภาพ โดยได้ระบุข้อความว่า My weekend 26weeks6days

ใกล้แล้ว

เรียบเรียงโดย newslivework