เผยโพสต์ล่าสุด ของ ทิดไพรวัลย์ แฟนๆส่งกำลังใจ

สร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่องสำหรับพระมหาไพรวัลย์ พระลูกวัดสร้อยทองเมื่อเช้าวันนี้ 3 ธันวาคม 2564 ได้ทำการลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจากเพจ facebook ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้โพสต์ภาพสุดท้ายในการสมณเพศ โดยมีเนื้อหาข้อความระบุว่า

“สิ กฺขํ ปจฺจกฺข ามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนสิกขา

วินยํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า ขอบอกคืนพระวินัย

ปาโมกฺขํ ปจฺจกฺขามิ ข้าพเจ้า


ทิดไพรวัลย์

ขอบอกคืนปาฎิโ ม กข์


ทิดไพรวัลย์


ทิดไพรวัลย์

คิ หี ติ มํ ธาเรถ

ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์”

ซึ่งก่อนหน้านี้ พระมหาไพรวัลย์ ได้โพสต์ภาพขอบคุณ

ท่านพระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ เปรียญธรรม ๙ ประโยค


ทิดไพรวัลย์

นา คหลวง พระลูกศิษย์ ที่ช่วยเป็นธุระในการทำความสะอาดและส่งมอบกุ ฎิส งฆ์ที่อาตมา

เคยพักอาศัยคืนสำนักเรียนวัดสร้อยทอง ฝากดูแลเจ้าคุณอาจารย์พระราชปั ญ ญาสุธีแทนด้วย

ทั้งนี้ โพสต์แรกหลังสึ ก ทิดไพรวัลย์ได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดฆ ร าวาส เสื้อยืดสีขาวพร้อมนุ่งโส ร่ง

สีหน้ามีรอยยิ้มที่เป็นเอ กลักษณ์ ซึ่งภาษาโซเชียลเรียกยิ้มแบบนี้ว่า

ยิ้มอรุ่มเจ๊ าะ พร้อมระบุข้อความว่า “เริ่ม” โดยภาพในคอมเมนต์ชูนิ้ วเป็นหัวใ จมินิฮาร์ท พร้อมระบุว่า “ผมโสดนะ”