พระมะตูม ปลื้มใจ เทศนา ทำให้พ่อแม่อภัยให้กัน

ยกให้เป็นเรื่องราวที่มีคนพูดถึงกันมาก เรียกได้ว่าเป็นอีกนึ่งคนที่ได้ตัดสินใจบวชทดทนแทนคุณบิดา มารดา และเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา ณ วัดโพธิทอง สำหรับ ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร และได้ฉาย ามทางธรรมว่า พระโชติปญฺโญ ซึ่งจากเดิมที่มีกำหนดบวช 15 วัน พระมะตูมก็ได้ขอยืดระยะเวลาออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนพระมะตูม

และล่ าสุด พระมะตูม ได้เผยภาพสุดอบอุ่นโยมพ่อโยมแม่ พร้อมหน้ากันสวมกอดกันสุดอบอุ่น พร้อมระบุว่า ภาพที่อาตมารอคอยมา15ปี หลังจากโยมพ่อโยมแม่อาตมาหย่า แล้วแยกทางกัน ร่วม 15 ปี ที่ไม่พูดจากัน วันนี้อาตมามีโอกาสได้เทศนาธรรมให้โยมพ่อโยมแม่ฟังตามธรรมเนียมสงฆ์ ในใจขอเพียงแค่พวกท่านอภัยให้กัน ไม่ถือโทษโกรธกันพระมะตูม

เพราะยิ่งโกรธ ยิ่งทุกข์ ยิ่งไม่ชอบ ยิ่งไม่เป็นสุข อาตมาอย ากให้โยมพ่อแม่พ้นทุกข์เหล่ านี้ หลังจากเทศน์ร่วม 3 ชั่วโมง ภาพที่เห็นตรงหน้าคือ โยมพ่อโยมแม่เลิกแล้วต่อกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมโอบกอดกัน มันเป็นภาพที่อาตมาปิติที่สุดในชีวิตของบุตรคนนึงพระมะตูม พระมะตูม พระมะตูม

ในตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบวชเรียนเพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้น แต่อาตมากลับได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับมา ถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามีภรรย า แต่อาตมาดีใจเหลือเกินที่ เห็นบิดามารดา กลับมาในรูปแบบของ มิตร ที่ดีต่อกัน

ขอให้กุศลผลบุญที่อาตมาได้บวชเรียนครั้งนี้ ส่งผลให้โยมพ่อโยมแม่มีความสุข หมดเรื่องทุกข์โศก กลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อกัน เพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้อาตมาได้ทดแทนคุณไปนานๆด้วยเถิด และอาตมาขอนำเรื่องราวในครอบครัวตัวเอง แชร์เพื่อเป็นกุศลทานให้ทุกท่านได้ตระหนักและย้อนกลับไปดูแลและห่วงใยบุพการีพระมะตูม

และครอบครัวพวกท่านทั้งหลาย เพราะครอบครัวเปรียบเสมือนรากไม้ ถ้ารากไม้แข็งแรง ต้นไม้จะผลิดอกออกผลและ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสมบรูณ์ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขทั่วทุกคนเทอญสาธุ ขอบคุณโยมหนูดีที่ถ่ายภาพไว้ให้อาตมาด้วย