ซินแสเข่ง ผ่าดวง แตงโม

เป็นที่พูดถึงอย่างมากการเสี ย ชี วิ ตของนักแสดงสาว แตงโม นิดา จากเหตุการณ์พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระย า ยังคงเป็นปริศนาว่าเธอพลัดตกเรือจมแม่น้ำด้วยสาเหตุใดกันแน่ หลายคนต่างสงสัยความไม่ชอบมาพากลของบุคคลทั้ง 5 ที่อยู่บนเรือก่อน แตงโม พลัดตกเรือดับ

นอกจากนี้ยังมีการผุดประเด็นร้อน หลักฐานใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ขณะยังมีเรื่องของการเรียกเงินค่าสินไหม เงินประกัน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก

ทั้งนี้ ทางด้าน ซินแสเข่ง อ.ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พย ากรณ์แห่งประเทศไทย ได้ผ่าดวงวิกฤตเคราะห์ซ้ำกรรมซัดแม้นเหลือแต่ดวงวิ ญ ญาณของ แตงโม นิดา ชีวิตที่ต้องต่อสู้มาอย่างโดดเดี่ยว แต่เพราะดวงชะตาที่ให้ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อนพ่อแม่พี่น้อง แต่กลับต้องต า ยอย่างไม่ยุติธรรม

อีกทั้งกลับตีค่าชีวิตที่เห็นแก่ตัวแทนความยุติธรรม ทำให้คนที่มีชีวิตได้รับสินไหมที่มีมูลค่ากว่า 30 ล้าน และผลตอบแทนจากความรักอีก 1 ล้านบาท จากเงินประกันที่กล้าใช้จากการสู ญชีวิตอย่างท ร มานใต้น้ำ สำลักน้ำอย่างท รม าน

สุดท้ายดวงวิ ญ ญ าณที่หวังพึ่งเรียกร้องความยุติธรรมคงไม่เป็นผล ชีวิตเธอต า ยเปล่ า เพราะชะตาชีวิตแม้นเหลือแต่ดวงวิ ญญ าณคงไร้คนอุปถัมภ์จนวาระสุดท้ายเหลือไว้แต่ความทรงจำและความดีที่เธอสั่งสม

ซินแสเข่ง ยังระบุอีกว่า วันนี้ร่างที่ยังไร้พิธีฝังอย่างเป็นทางการ ดวงวิ ญญ าณคงร้องไห้เพราะเห็นเพื่อนที่เห็นแ ก่ ตัวที่พย าย ามตัดบทให้เป็นอุ บั ติ เ ห ตุเป็นความผิดของเธอเองเพื่อได้เงินประกัน เพราะความ อิจ ฉาริ ษ ย าของบริวาร

ซ้ำร้ายหนักจากบริวารที่ใกล้ตัวกลับตีค่าชีวิตจบขบวนการด้วยเงิน 30 ล้าน เพื่อความสุขสบายของตนเองในบั้นปลายที่ทำต่อดวงวิ ญ ญาณเธอได้ลงเป็นความทุกข์ทั้งในระหว่างมีชีวิตจนชีวิตวาระสุดท้ายมาถึงเพราะชะตากรรมที่มีบริวารเป็นปฏิปักษ์ศั ต รู

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของค ดีขอให้ความจริงกระจ่าง เพื่อความเป็นธรรมของ แตงโม นิดาด้วยค่ะ