วัดท่าไม้ ยืนยันไม่บวชให้ โรเบิร์ต-ไฮโซปอ

ชาวโซเชียลและชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกลับเรื่องราวข่าวที่ถูกพูดถึงกันไม่น้อยกรณีที่ นายตนุภัทร เลิศทวีวิทย์ หรือ ไฮโซปอ และนายไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์ หรือ โรเบิร์ต ผู้ต้ อง หาในค ดีการตา ยของ แตงโม นิดา พัชรวีรพงษ์ ประกาศบวชอุทิศส่วนกุศลให้ดาราสาว ที่ วัดท่าไม้

วันที่ 16 มี.ค.นี้ ล่ าสุด นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ.

กล่ าวยืนยันว่า ทาง วัดท่าไม้ จะไม่มีการรับทั้ง นายตนุภัทร และนายไพบูลย์ เข้ามาบวช เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ าม ตามก ฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ ข้อ 14 ระบุว่า พระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้อ งห้ ามเหล่ านี้

คุณสมบัติห้ ามบวช

ยังบวชไม่ได้

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34