อาร์ม ไทรถแห่ โพสต์ทันที โชว์สลิปยืนยัน โอนเงินให้แม่โชค

มีคนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง เรียกได้ว่ากำลังเป็นนกระแสที่คนกำลังพูดถึงกันเยอะมากๆเลยทีเดียว สำหรับประเด็นของ ดาวตลกชื่อดัง “บอล เชิญยิ้ม” กับ “โชค ไทรถแห่” ว่ามีปั ญห าอะไรเ กิ ดขึ้นกับสองคนนี้กันแน่ ถึงได้ไม่อย ากรับงานคู่กันอีกแล้ว เราไปชมเรื่องราวกันเลยจ้า

เรียกว่ายังคงเป็นเรื่องราวดร าม่ าไม่หยุด สำหรับกรณี ของ “โชค ไทรถแห่” ที่ตัดขาดกับ “บอล เชิญยิ้ม” ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองคนทำเพลง ต.ล.ก. จนยอดวิวถ ล่ มท ล าย

มีงานเดินสายทั่วประเทศ แต่ทว่าบอลก็บอกว่า ด้วยความงอแงเอาแต่ใจ ปั ญห าหลายอย่างของโชคและนัท ภรรย าของโชค ทำให้ต้องตั ดข าดจากกัน

จนโชคต้องออกมาโต้บอล และมีส่วนหนึ่งในข้อความตอบโต้ ที่เล่าย้อนถึงการที่โชคออกจากไทรถแห่ ทำให้อาร์ม ซีอีโอของไทรถแห่ ออกมาโต้โชคด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ อาร์ม ได้ออกมาตอบโต้โชคเรื่องที่ว่า สั ญญ าของไทรถแห่เ อ าเป รี ยบโชค จึงทำให้เป็นส่วนหนึ่งของการตั ดสิ นใ จที่โชคออกมาจากไทรถแห่ คุณอาร์มบอกว่า สั ญญ าข้อนั้นคือบันทึกการแสดงส ดต่าง ๆ ของไทรถแห่

ซึ่งไม่ใช่ช่องหลัก โชครับรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นอย่างไรและเซ็นสั ญญ าไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีอีกช่องที่เพิ่งทำขึ้นมา รายได้ไม่เยอะ โชคต้องการให้ค่ ายแบ่งร ายไ ด้จากยูทูบให้ทุกช่องเลยหรือ

อีกทั้งเรื่องเพลง คุณอาร์มก็แบ่งให้ตามสั ญญ าครบ และให้ เ งิ นแม่ของโชคเดือนละ 10,000 ทั้งหมด 3 ปี จนกระทั่งยกเลิกสั ญญ า

ตลอดเวลาก็ไม่เคยเ บี้ ยว ไม่เคยจ่ ายช้าแม้แต่บาทเดียว ทางไทรถแห่เ สี ยให้โชคตั้งเยอะ ร ายไ ด้ไม่น้อย แต่ไม่เข้าใจทำไมมาว่าค่ ายเอาเปรียบ

นอกจากนี้ คุณอาร์มยังเ ผ ยให้เห็นส ลิ ปโ อนเงิ นให้แม่โชค ที่ว่าจะให้เดือนละ 10,000 แต่บางเดือนเช่น ธันวาค ม 2563 คุณอาร์มก็ให้แม่โชค 14,500 บาท

เดือนตุลาค ม 2563 ก็ให้ 13,000 บาท เดือนสิงหาค ม 2563 ให้เงิน 16,000 บาท และยังมีคนที่เป็นทีมแดนเซอร์ที่เคยทำงานกับไทรถแห่ ออกมาบอกว่าทีมงานไทรถแห่ไม่เคยเอาเปรียบด้วย

ทั้งนี้ ได้มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจอาร์มอย่างมห าศ าล ในขณะที่โชคไม่ได้ตอบโต้อาร์มแต่อย่างใด มีแค่ขอบคุณและยังเคารพในตัว”บอล เชิญยิ้ม” เสมอ