สมบัติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หลังเลิก ภรรยา

เป็นเรื่องราวมีคนให้ความสนใจทั่วโลกโซเชียล ชีวิตนักการเมือง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ครั้งที่ 5 คนในแวดวงสังคมการเมือง และไฮโซไซตี้เมืองไทย สังเกตเห็นว่านายชัชชาติ ออกงานสังคมโดยปราศจากภรรย า เคียงคู่ตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในงานสำคัญของครอบครัวล่ าสุด คืองานรับปริญญาของบุตรชาย นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ หรือ แสนดี ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทย าลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ก็ไร้วี่แววภาพครอบครัว ภาพข่าวที่ชัชชาติส่งลงโซเชียล ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีแต่เพียงภาพชัชชาติ คู่กับบุตรชายคนเดียว ไม่ปรากฏภาพของภรรย า

ชัชชาติ มักพูดถึงผู้หญิงที่สำคัญและเป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้เขา มี 2 ชื่อ คนแรกคือ นางจิตต์จรุง สิทธิพันธุ์ มาจากครอบครัวตระกูลกุลละวณิชย์ ผู้เป็นมารดา และ รศ.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย หรือคุณหนึ่ง ซึ่งเป็นพี่สาวของเขา

ส่วนของคู่สมรสที่อยู่กินฉันภรรย า นางปิยดา หรือนางปรมินทร์ทิย า นั้น นายชัชชาติเคยพูดถึงไว้ว่า “ผมรักตรงที่เขาเป็นคนเรียบร้อย เรียบง่าย และเขาก็รักเรามาก คอยดูแลเรา และบุตรอย่างดีมาก ๆ”

ในช่วงเวลาที่นายชัชชาติ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง น้อยคนนักที่จะได้เห็นหน้าภรรย าคู่ชีวิตของชัชชาติ ที่ระบุไว้ในประวัติแต่เพียงว่า สมรสกับ ปิยดา สิทธิพันธุ์ นามสกุลเดิมอัศวฤทธิภูมิ พนักงานการบินไทย ซึ่งทั้งคู่ได้พบกันตอนเรียนจบที่ต่างประเทศแล้ว ซึ่งในขณะนั้น ภรรย า นางปิยดา ยังทำหน้าที่เป็นแอร์โฮสเตสอยู่

นางปิยดา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น นางปรมินทร์ทิย า สิทธิพันธุ์ ในฐานะมารดาของนายแสนปิติ ผู้มีชื่อในฐานะเจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริกา ราคาประเมินจากฐานภ าษี 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 58 ล้านบๅท ขณะที่ราคาในท้องตลๅดอยู่ที่ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 72 ล้านบๅท และมีการโอนให้เป็นชื่อ นายแสนปิติ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ก่อนการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 18 วัน แม้ตลอดเวลาของการเป็นนักการเมือง จะไม่ได้เห็นภาพคู่ของชัชชาติและภรรย ามากนัก

ซึ่งบุคคลใกล้ชิดให้ข้อมูลว่า ปิยดา ภรรย าชัชชาติ ใช้ชีวิตอยู่กับบุตรในสหรัฐอเมริกา กระทั่งล่ าสุด ชัชชาติ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร กับกรรมการ ป.ป.ช. ว่า “เลิก” เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

สถานภาพการเลิก เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ทำให้บัญชีทรัพย์สินของนายชัชชาติ ล่ าสุดจากเคยมีรวมกันกับภรรย ากว่า 106 ล้านบๅท เมื่อปี 2558 เหลือเพียง 42 ล้านบๅท แต่หากนับของนายชัชชาติคนเดียว ในปี 2558 เขาเคยมี กว่า 73 ล้านบๅท ปัจจุบันถือว่าลดลง 31 ล้านบๅท