หมอปลาย ทำนาย บ้านเมืองครึ่งปีหลัง

นับว่ามีคนพูดถึงหนักมาก 15 สิงหาคม 65 ภิกษุณีปลาย ได้มีการพูด ถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองครึ่งปีหลัง ซึ่งภิกษุณีเผยว่าสิ่งที่ท่านยมยังคงเตือนยังคงเป็นเรื่องไฟ ที่เกี่ยวกับไฟประทุ ยังจะมีอีก และเรื่องของน้ำ แต่จะไม่ใช่น้ำทะเล แต่จะเป็นน้ำสีเข้ม น้ำป่าน้ำเ น่ า เรียกได้ว่ามาแบบตั้งตัวไม่ทัน คนไทยเตรียมตัวไว้เลย จะเป็นปีที่ธรรมชาติลงโ ท ษ

โ-รค ภั ย โร-ระบา- ยังคงมีอีก พูดข้ามไปที่เหนือกว่าฝีดา-ลิงเลย เป็นโร-ที่เกิดใหม่ น่าจะเกิดจากพวกน้ำแข็งทำให้เกิดเชื้-ตัวใหม่ที่จะเข้ามา แต่จะป้องกันยังไงกันได้ไหม เผยว่า วั ค ซี น ไ ข้หวัดใหญ่ช่วยได้ ส่วนความรุนแรงจะยังไม่เ สีย-เท่าcv เ สีย-เท่าcvน่าจะเกิดขึ้นอีก 2-3 ปี แค่ที่จะเห็นเลย จะมีผู้คนเ สียหายจากน้ำเยอะ และโร-ภัย จะติดตัวในระยะย าว และจะมาจากสัตว์ ต้องรีบพาไปฉีด วั-ซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัย

ความสูญเ สีย ถ้าเกิดสิ้ นปีนี้น่าจะเกิดกับเครื่องบิน แต่น่าจะเป็นของต่างประเทศ แต่น่าจะไม่ใช่เครื่องบินหายคาดว่าน่าจะตกกลางอากาศ

การเมือง ท่าน ย มบอกว่า วันที่ 17 นี้ให้ลองตามข่าวดู คาดว่าจะมีข่าววงในหลุดออกมา เลขที่ 20 ขึ้นไปน่าจะได้รับรู้เรื่องของการตัดสินใจ ว่า เขาคงยังจะไม่ไป เกิดขึ้นเป็นวังวนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิม

นอกจากนี้ หมอปลายพรายกระซิบ ยังทำนายอีกว่า ในส่วนของ วงการบันเทิง ยังมีเรื่องตื่นเต้นอีก ในเรื่องของการจากไป โดยเฉพาะการที่คิดว่าใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้ว ต้องทำ ร้ ายตัวเองถึงขั้นจากไป

ใช่ อายุปานกลาง น่าจะไม่เกิน 40 ด้วยปัญห าที่เขาเจอโดยส่วนตัว ไม่มีงานทำ หรือเรื่องเงินห นี้สิน ซึ ม เ ศร้าแก้ปัญห าไม่ได้ ก็เลยทำให้คิดสั้น เพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันเยอะๆ คู่รักเลิกกันยังมีอีกหลายคู่ แต่งเยอะค่ะ หมอปลายทำนายวงการบันเทิง