ขุดสระเกษตร 2500 บาท ติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือหมอดินอาสาประจำตำบล

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำรวจและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่มีความต้องการสระน้ำ สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

Read more

วิธีทำสูตร “น้ำหมักสะเดา” ไล่แมลงเอาไว้ใช้เอง

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีทำ “น้ำหมักสะเดา” น้ำหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์ ไล่แมลง บำรุงต้นไม้ เร่งดอก เร่งโต ในสะเดาจะมีสารที่เรียกว่าอาซาดิเรซติน ซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นสารขับไล่แมลง และ ส่งผลต่อไข่ของแมลง ทำให้ไข่ และ ตัวอ่อนของแมลงนั้นไม่เจริญเติบโต แต่ต้องมีส่วนผสมที่ถูกต้องด้วยถึงจะออกฤทธิ์ได้ดี สะเดานั้นเป็นพืชท้องถิ่นที่หาได้ง่ายตามชนบท จึงทำให้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรในการทำ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงที่พืชผลทางการเกษตรนั้นมีราคาตกต่ำ

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะพบบ่อน้ำบาดาล ช่วยชาวบ้านมีน้ำใช้ในครัวเรือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวเกษตรทั้งตำบลด้วยนะคะ เมื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น เจาะพบบ่อน้ำบาดาลพุ ช่วยชาวบ้านได้มีน้ำใช้ในครัวเรือน นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) นายสมโภชน์ สุดคล้าย นายอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่

Read more

ปลูกหอมแดงในแผงไข่ ทำไว้กินเองง่ายมาก

เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับแผงไข่ที่ได้มาแต่ละครั้งพอทานไข่หมดแล้วตัวแผงก็มักจะกลายเป็นขยะไร้ประโยชน์ไป สำหรับวันนี้เรามีวิธี ปลูกหอมแดงในแผงไข่ โดยจะพามาใช้ประโยชน์จากแผงไข่เก่าโดยการเอามาใช้ปลูกผัก ปลูกหอมแดงง่ายมาก ๆ ทุกคนสามารถทำเองได้ เวลาจะทำกับข้าวก็มีหอมแดงเก็บทานเองโดยไม่ต้องออกไปนอกบ้าน ไปจ่ายตลาดเลย วิธีการทำและวัสดุก็ไม่มีอะไรเยอะ เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาทำพร้อมกันเลย สิ่งที่จะต้องเตรียม 1 ถอมแผงไข่กระดาษ 5 ถาด 2 หัวหอม ขั้นตอนการปลูก

Read more